+47 380 15 594

Personvern

Hvem er behandlingsansvarlig?

Daglig leder er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger i Spesialprodukter Sør AS.
Kontaktinformasjon:
Navn: David Kolstad
Epost: dk@spesialprodukter.no
Telefon: 982 46 333

Vår behandling av personopplysninger for ulike kategorier av registrerte

Kontaktpersoner hos bedriftskunder

Formålet med å behandle personopplysninger for kontaktpersoner hos bedriftskunder er å holde kontakt med våre kunder for å følge opp blant annet tilbud, bestillinger, leveranser og garantier.
Behandlingen av personopplysninger om kontaktpersoner hos bedriftskunder er basert på interesseavveining. Kontakten med bedriftskunder blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Dette er en berettiget interesse.
Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, som er kunde hos oss. I tillegg til navn behandler vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Opplysningene innhentes i hovedsak fra kontaktpersonens arbeidsgiver eller direkte fra kontaktpersonen.
Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til kundens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Når det er påkrevet med samtykke etter markedsføringsloven, vil kontaktpersonen dessuten ha gitt samtykke før vi sender eposter med markedsføring. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Kontaktpersoner hos leverandører

Formålet med å behandle personopplysninger for kontaktpersoner hos leverandører er å holde kontakt med våre leverandører for å følge opp blant annet tilbud, bestillinger, leveranser og reklamasjoner.
Behandlingen av personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandør er basert på interesseavveining. Kontakten med leverandører blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Dette er en berettiget interesse.
Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, som ønsker å være leverandør hos oss. I tillegg til navn behandler vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Opplysningene innhentes i hovedsak fra kontaktpersonens arbeidsgiver eller direkte fra kontaktpersonen.
Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til leverandørens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Andre kontaktpersoner

Formålet med å behandle personopplysninger for andre kontaktpersoner er å ha kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter.
Behandling av personopplysninger hos andre kontaktpersoner er basert på interesseavveining. I en del tilfeller blir kommunikasjonen effektiv bare hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Dette er en berettiget interesse.
Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, i forbindelse med f.eks. vurdering av fremtidig samarbeid. I tillegg til navn behandler vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Opplysningene innhentes i hovedsak fra kontaktpersonens arbeidsgiver eller direkte fra kontaktpersonen.
Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til kontaktpersonens arbeidsgivers virksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart pårgnelig for kontaktpersonen.

Ansatte

Formålet med å behandle personopplysninger for ansatte er ivaretakelse av løpende ansettelsesforhold og arbeidsavtale.
Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger om ansatte er i første rekke å ivareta rettslige forpliktelser knyttet til ansettelsesforholdet. Noe av behandlingen er basert på interesseavveining. Vi har behov for å dokumentere at vi har oppfylt forpliktelser etter lov og avtale også etter at de er oppfylt. Vi har også behov for dokumentasjon for personaladministrasjon og vi har behov for oversikt over den enkeltes kompetanse på arbeidsrelaterte oppgaver. Dette er berettigede interesser.
Personopplysningene gjelder de forhold det er nødvendig for en arbeidsgiver å behandle knyttet til et ansettelsesforhold og det er i hovedsak opplysninger innhentet direkte fra de ansatte.

Tidligere ansatte

Formålet med å behandle personopplysninger for tidligere ansatte er å kunne sikre bedriftens interesser knyttet til et avsluttet arbeidsforhold.
Behandlingen av de fleste av personopplysningene om tidligere ansatte er basert på interesseavveining.
Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger om tidligere ansatte er knyttet til behov for bedriften om å kunne dokumentere personalforhold også etter at arbeidsforholdet er avsluttet, for eksempel ved en tvist med den tidligere ansatte. Det kan da være behov for dokumentasjon for at vi som arbeidsgiver har oppfylt våre forpliktelser etter lovgivning eller arbeidsavtale. Dette er en berettiget interesse.
Behandlingen går ut på å lagre opplysningene i inntil tolv måneder. Opplysninger om at den ansatte har vært ansatt, varighet av arbeidsforholdet og arbeidsoppgaver kan vi lagre lenger. Det samme gjelder lovpålagte krav til oppbevaring av opplysninger etter blant annet regnskapsloven. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre uten at den tidligere ansatte ber om det, for eksempel i forbindelse med vurdering av ansettelse hos ny arbeidsgiver.

Jobbsøkere

Formålet med å behandle personopplysninger for jobbsøkere er å vurdere søknader jobbsøkere sender oss.
Behandlingen av personopplysninger om jobbsøkere er basert på interesseavveining. Vi har behov for å bruke personopplysninger for å vurdere jobbsøkers erfaring og kvalifikasjoner. Dette er en berettiget interesse.
Vi ber de som vil søke jobb hos oss om å sende oss minst opplysninger om navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv (CV). Jobbsøkere vil ofte i tillegg gi andre personopplysninger de regner som relevante for vurderingen av søknaden, for eksempel om kontaktinformasjon, familieforhold og interesser. I intervjuer stiller vi spørsmål for å avgjøre om jobbsøkeren passer til stillingen. I noen tilfeller kan vi bruke tester eller spørsmålsskjemaer for dette formålet. Hvis det blir aktuelt å ansette jobbsøkeren vil vi kunne be om ytterligere informasjon samt om dokumentasjon for opplysninger vi allerede har fått. Det er frivillig å gi oss slike opplysninger.
Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden og vi gir ikke opplysningene videre til noen andre.
Vi kan beholde opplysninger fra jobbsøkere i inntil seks måneder, i tilfelle jobbsøkere skulle mene at deres rettigheter ikke er oppfylt.
I noen tilfeller kan det være både i bedriftens og en jobbsøkers interesse at vi lagrer søknader fra aktuelle jobbsøkere som ikke fikk jobben, i tilfelle det blir økt fremtidig behov for ansatte. I slike tilfeller skal bedriften innhente samtykke fra jobbsøker for behandlingen og skal sørge for at samtykke dokumenteres i samsvar med registrertes rettigheter. Slike opplysninger lagres på lik linje med andre personalopplysninger i beskyttet personalarkiv og bare så lenge samtykket er gjeldende.

Besøkende på våre nettsider

Bruk av cookies
Vår nettside bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies.
Formålet med cookies er blant annet å;
• Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)
• Gjøre det mulig for nettstedet å kjenne igjen faste besøkende fra gang til gang og mellom nettsteder
• Tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
• Segmentere og målrette markedsføring, slik at annonsene er tilpasset den målgruppen som brukeren tilhører og irrelevant markedsføring kan reduseres
• Utvikle og forbedre nettstedet
En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.
Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres ikke opplysninger til tredjeparter utover det som følger av lovkrav til offentlige myndigheter.
Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder? Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens regler. Vi har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.
De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Vi skal følge den til enhver tid gjeldende norske lov på området.

Hvordan sikres opplysningene?

Vi har sikret personopplysningene ved følgende tekniske og organisatoriske tiltak:
• Databehandler har en særlig oppgave å påse sikkerheten.
• Uvedkommende hindres tilgang til personopplysningene eller utstyr disse er lagret på.
• Virksomhetens nettverk er beskyttet mot inntrengning fra eksterne nettverk med brannmur som kun slipper gjennom nødvendig datatrafikk.
• Virksomhetenes nettverk er beskyttet mot bruk av uvedkommende, eksempelvis ved sikring av trådløst nettverk.
• Ansatte gis opplæring i bruk av virksomhetens IT-system.